WATCHES

ELLIPSE

 • Naoto Fukasawa
 • 2021

ROKU

 • Konstantin Grcic
 • 2020

U

 • Satoshi Wada
 • 2020

1/6

 • Nao Tamura
 • 2019

f

 • Ichiro Iwasaki
 • 2018

Glass Watch

 • Tokujin Yoshioka
 • 2017

C

 • Ichiro Iwasaki
 • 2016

W

 • Satoshi Wada
 • 2012

O

 • Tokujin Yoshioka
 • 2011

TWELVE

 • Naoto Fukasawa
 • 2005

TO

 • Tokujin Yoshioka
 • 2005

W mini

 • Satoshi Wada
 • 2014

PLEASE

 • Jasper Morrison
 • 2013

TO automatic

 • Tokujin Yoshioka
 • 2008

TWELVE365

 • Naoto Fukasawa
 • 2006

TRAPEZOID

 • Naoto Fukasawa
 • 2006

GT

 • Ken Okuyama
 • 2017

W automatic

 • Satoshi Wada
 • 2016