WATCHES

ELLIPSE

 • Naoto Fukasawa
 • 2021

ROKU

 • KONSTANTIN GRCIC
 • 2020

U

 • SATOSHI WADA
 • 2020

1/6

 • NAO TAMURA
 • 2019

f

 • ICHIRO IWASAKI
 • 2018

Glass Watch

 • TOKUJIN YOSHIOKA
 • 2017

C

 • ICHIRO IWASAKI
 • 2016

W

 • SATOSHI WADA
 • 2012

O

 • TOKUJIN YOSHIOKA
 • 2011

TWELVE

 • NAOTO FUKASAWA
 • 2005

TO

 • TOKUJIN YOSHIOKA
 • 2005

W mini

 • SATOSHI WADA
 • 2014

PLEASE

 • JASPER MORRISON
 • 2013

TO automatic

 • TOKUJIN YOSHIOKA
 • 2008

TWELVE365

 • NAOTO FUKASAWA
 • 2006

TRAPEZOID

 • NAOTO FUKASAWA
 • 2006

GT

 • KEN OKUYAMA
 • 2017

W automatic

 • SATOSHI WADA
 • 2016